3 Becher

3 Becher

2005 Kupfer; Höhe 9cm

Fenimin II Das Weib I Hommage an Malewitsch Night falls Detail Ohne Titel Beauty Queen Venus 3 Becher Feminin V